Viktig informasjon om Koronaviruset

NB


Vi setter pris på at du:
-regner en dags ekspedisjonstid ved bestilling av resepter
-avbestiller timen din innen 24 timer før hvis du ikke kan møte (hvis ikke avkreves betaling, jfr. prisliste. Dette gjelder også barn og personer med frikort)
-merker urinprøve med navn og fødselsdato
-bestiller time på forhånd også ved blodprøvetaking og lignende
-tar høyde for at vi av og til kan være forsinket, arbeidsdagene våre er uforutsigbare
-gir beskjed om hva det gjelder ved timebestilling, slik at sekretærene har mulighet til å prioritere riktig

Konsultasjoner
Vi har tre typer konsultasjoner:
-Øyeblikkelig hjelp 10-15 min:
Her tar vi oss kun av den akutte lidelsen. Bestilles samme dag)
-Vanlige konsultasjoner 15-20 minutter:
I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å sette opp ekstra tid, f.eks ved førstegangs svangerskapskontroll. Det er derfor viktig at det gis beskjed om hva det gjelder ved timebestilling.
-Korte konsultasjoner 10 min mellom 12 og 13:
Brukes til enkle problemstillinger som kan avklares raskt, f.eks forlenging av sykmelding, øyekatarr el.l. (Bestilles samme dag)

Helsestasjon
Alle legene på Svingen legesenter deltar i et prøveprosjekt på helsestasjonen: I stedet for å komme til en tilfeldig helsestasjonslege kommer barna på våre lister til fastlegen for sjekk. Vi er på helsestasjonen torsdager, og ordningen organiseres ved at to av helsesøstrene er tilknyttet oss, dvs. at de blir helsesøstre for alle nyfødte barn på våre lister.

Betaling
Se prisliste-Frikort dekker vanlige konsultasjoner og prøvetaking, men ikke materiellkostnader,
vaksinering og gebyr.
-Alle utgifter baserer seg på kontant betaling eller betaling med bankkort.
-Ved utstedelse av giro tilkommer et fakturagebyr på kr. 45. Alle giroer blir utsendt fra Melin medical, som også står for eventuelle purringer/inkasso.

Annet
Hos legene kan du i tillegg til vanlige konsultasjoner, få utført:
-Enkle kirurgiske inngrep (fjerning av føflekker, mindre fettkuler, inngrodd tånegl og lignende)
-Kryokirurgi (frysing av vorter og andre utvekster med flytende nitrogen)
-Gynekologisk undersøkelse (celleprøve, testing for kjønnsykdom, spiralinnsetting)
-Svangerskapskontroller, som regel i samarbeid med jordmor på helsestasjonen
-Tympanometri (undersøkelse av trommehinnens bevegelighet ved øreplager)
-Førerkortattester og andre helbredsattester
-Synsundersøkelse

-Diagnostisk ultralyd.

Laboratorium
Vi har et velutstyrt laboratorium hvor vi utfører:
-Vanlige blodprøver som senkning og blodprosent
-Celletelling (hematologi med diff-telling)
-Sukkerbelastning
-Langtidsblodsukker (HbA1c)
-Måling av protein i urin (mikroalbuminuri)
-INR ved Marevanbehandling
-Urinprøver (infeksjon, svangerskap, klamydia)
-Øreskylling, sårskift, stingfjerning mm
-Vanlige vaksiner (ikke reisevaksine)
-Hjerteprøve (PC-basert EKG)
-Lungefunksjonsundersøkelse (spirometri)
-Døgnmåling av blodtrykk
-Hørselstesting (PC-basert audiometri)
Vi leier ut lyskasse for behandling av vinterdepresjon