Hopp til hovedinnhold

NB


Vi setter pris på at du:
-regner en dags ekspedisjonstid ved bestilling av resepter
-avbestiller timen din innen 24 timer før hvis du ikke kan møte (hvis ikke avkreves betaling, jfr. prisliste. Dette gjelder også barn og personer med frikort)
-merker urinprøve med navn og fødselsdato
-bestiller time på forhånd også ved blodprøvetaking og lignende
-tar høyde for at vi av og til kan være forsinket, arbeidsdagene våre er uforutsigbare
-gir beskjed om hva det gjelder ved timebestilling, slik at sekretærene har mulighet til å prioritere riktig

Konsultasjoner
Vi har tre typer konsultasjoner:
-Øyeblikkelig hjelp 10-15 min:
Her tar vi oss kun av den akutte lidelsen. Bestilles samme dag)
-Vanlige konsultasjoner 15-20 minutter:
I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å sette opp ekstra tid, f.eks ved førstegangs svangerskapskontroll. Det er derfor viktig at det gis beskjed om hva det gjelder ved timebestilling.
-Korte konsultasjoner 10 min mellom 12 og 13:
Brukes til enkle problemstillinger som kan avklares raskt, f.eks forlenging av sykmelding, øyekatarr el.l. (Bestilles samme dag)

Betaling
Se prisliste-Frikort dekker vanlige konsultasjoner og prøvetaking, men ikke materiellkostnader,
vaksinering og gebyr.
-Alle utgifter baserer seg på kontant betaling eller betaling med bankkort.
-Ved utstedelse av giro tilkommer et fakturagebyr på kr. 45. Alle giroer blir utsendt fra Melin medical, som også står for eventuelle purringer/inkasso.

Annet
Hos legene kan du i tillegg til vanlige konsultasjoner, få utført:
-Enkle kirurgiske inngrep (fjerning av føflekker, mindre fettkuler, inngrodd tånegl og lignende)
-Kryokirurgi (frysing av vorter og andre utvekster med flytende nitrogen)
-Gynekologisk undersøkelse (celleprøve, testing for kjønnsykdom, spiralinnsetting)
-Svangerskapskontroller, som regel i samarbeid med jordmor på helsestasjonen
-Tympanometri (undersøkelse av trommehinnens bevegelighet ved øreplager)
-Førerkortattester og andre helbredsattester
-Synsundersøkelse

-Diagnostisk ultralyd.

Laboratorium
Vi har et velutstyrt laboratorium hvor vi utfører:
-Vanlige blodprøver som senkning og blodprosent
-Celletelling (hematologi med diff-telling)
-Sukkerbelastning
-Langtidsblodsukker (HbA1c)
-Måling av protein i urin (mikroalbuminuri)
-INR ved Marevanbehandling
-Urinprøver (infeksjon, svangerskap, klamydia)
-Øreskylling, sårskift, stingfjerning mm
-Vanlige vaksiner (ikke reisevaksine)
-Hjerteprøve (PC-basert EKG)
-Lungefunksjonsundersøkelse (spirometri)
-Døgnmåling av blodtrykk
-Hørselstesting (PC-basert audiometri)