Hopp til hovedinnhold

Aktuelt


Vaksinering høsten 2023

9. oktober 2023 kl. 15:53

I år kan personer i risikogruppene få både influensa- og koronavaksine på legesenteret. Anbefalinger om vaksine kan du lese om på FHI. Vi starter vaksinering tirsdag 10. oktober. Ingen drop in - kun timebestilling. Bestill gjerne via helsenorge.no, velg "kontakt legekontoret".

Koronavaksine kan gis samtidig med vanlig influensavaksine. Gis de ikke samtidig, må det gå minst en uke mellom hver vaksine. 

Celleprøvekveld tirsdag 24 oktober

19. januar 2023 kl. 20:21

Tirsdag 24.oktober 2024 fra kl 17.00
 • Kvinner i alderen 25 - 69 år som ikke har tatt celleprøve siste 2,5 år.
 • Gjelder pasienter med fastlege på Svingen.
 • Vanlig egenandel.
 • Kun celleprøver.
 • Bestill time via helsenorge.no, eller ring oss for avtale.

Les mer om livmorhalsprogrammet her.

Influensavaksiner høsten 2022: Starter tirsdag 18. oktober

17. oktober 2022 kl. 08:45

Personer i risikogruppene (se under) kan bestille time for vaksine. Ring eller send sms for avtale. (Personer som har time hos oss nærmeste måned, kan vente til da og få satt vaksine samtidig med lege- eller labtime). Pris kr 288,-. 

Personer utenom risikogruppene som ønsker vaksine kan bestille resept, få time på laben, hente vaksine på apoteket og få satt vaksinen hos oss. Det koster kr 200,- å få satt vaksinen. 

Merk at det bør gå en uke mellom korona- og influensavaksine. Koronavaksine får du på Familiens hus. Se mer på Lillehammer kommunes hjemmeside.

Hvem bør vaksinere seg?
Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  1. kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  2. hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  3. diabetes type 1 og 2
  4. leversvikt eller nyresvikt
  5. kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  6. nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  7. svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  8. annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
   • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Retningslinjer for dokumentasjon av fravær av helsegrunner ved videregående skoler

26. august 2022 kl. 10:32

Det kreves legeerklæring ved fravær ut over 10 % ved videregående skoler. I henhold til regelverket så skal elev varsles dersom vedkommende står i fare for å overskride fraværsgrensen. Legetjenesten i Lillehammer kommune forutsetter at det som hovedregel dokumenteres utsendt varsel før utstedelse av legeerklæring.

Følgende retningslinjer ligger til grunn for fastlegenes praksis med utstedelse av legeerklæring for
fravær ved videregående skole:


1. Ved behov for legeerklæring skal det som hovedregel fremlegges kopi av varselbrev.
2. Ved behov for legeerklæring må eleven kontakte fastlege samme dag de har fravær (via SMS eller telefon). Dersom de ikke får time samme dag skal det dokumenteres i journal at de har søkt legehjelp.
3. Elever med behov for medisinsk tilsyn skal få dette uavhengig av om de har behov for legeerklæring eller ikke. Elever som primært trenger medisinsk tilsyn skal ikke bestille time for legeerklæring.

Ved sykdom mer enn tre dager i strekk kan skolen kreve legeerklæring fra 4. dag. I så fall må legekontoret kontaktes for vurdering på 4. fraværsdag. 

Celleprøvekveld på Svingen legesenter

15. oktober 2021 kl. 14:46

Tirsdag 27.september 2022 fra kl 17.00
 • Kvinner i alderen 25 - 69 år som ikke har tatt celleprøve siste 2,5 år.
 • Gjelder pasienter med fastlege på Svingen.
 • Vanlig egenandel.
 • Kun celleprøver.
 • Bestill time fra hjemmesida, send sms eller ring oss for avtale.

Les mer om livmorhalsprogrammet her.

 

Influensavaksineringen er i gang høsten 2021

7. oktober 2021 kl. 14:25

Personer i risikogruppene (se under) kan bestille time for vaksine. Ring eller send sms for avtale. (Personer som har time hos oss nærmeste måned, kan vente til da og få satt vaksine samtidig med lege- eller labtime). 

Personer utenom risikogruppene som ønsker vaksine kan bestille resept, få time på laben, hente vaksine på apoteket og få satt vaksinen hos oss. 

Merk at det bør gå to uker mellom korona- og influensavaksine. 

Hvem bør vaksinere seg?
Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  1. kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  2. hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  3. diabetes type 1 og 2
  4. leversvikt eller nyresvikt
  5. kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  6. nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  7. svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  8. annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
   • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Retningslinjer for dokumentasjon av fravær av helsegrunner ved videregående skoler

29. september 2021 kl. 16:54

Fra 11. oktober 2021 kreves det igjen legeerklæring ved fravær ut over 10 % ved videregående skoler. I henhold til regelverket så skal elev varsles dersom vedkommende står i fare for å overskride fraværsgrensen. Legetjenesten i Lillehammer kommune forutsetter at det som hovedregel dokumenteres utsendt varsel før utstedelse av legeerklæring.

Følgende retningslinjer ligger til grunn for fastlegenes praksis med utstedelse av legeerklæring for
fravær ved videregående skole:


1. Ved behov for legeerklæring skal det som hovedregel fremlegges kopi av varselbrev.
2. Ved behov for legeerklæring må eleven kontakte fastlege samme dag de har fravær (via SMS eller telefon). Dersom de ikke får time samme dag skal det dokumenteres i journal at de har søkt legehjelp.
3. Elever med behov for medisinsk tilsyn skal få dette uavhengig av om de har behov for legeerklæring eller ikke. Elever som primært trenger medisinsk tilsyn skal ikke bestille time for legeerklæring.

Ved sykdom mer enn tre dager i strekk kan skolen kreve legeerklæring fra 4. dag. I så fall må legekontoret kontaktes for vurdering på 4. fraværsdag. 

Vaksine mot koronavirus

10. juni 2021 kl. 15:35

Vi anbefaler våre pasienter å følge koronavaksinasjonsprogrammet. På grunn av risiko for alvorlige bivirkninger brukes ikke Janssen-vaksinen i det norske koronavaksinasjonsprogrammet. Legeforeningen fraråder bruk av Janssen-vaksinen i Norge. Folkehelseinstituttet anbefaler heller ikke bruk av vaksinen. Les om det her. Ved Svingen legesenter vil det derfor ikke være mulig å få resept på eller få satt denne vaksinen. 

 

Koronavaksine

20. januar 2021 kl. 10:22

Vaksinering mot koronaviruset er et kommunalt ansvar. Alle våre pasienter som er i målgruppen for koronaksine vil bli kontaktet av kommunen for å bli satt opp til time for vaksinering. Detter foregår i Håkons hall. Vi vil oversende liste til kommunen over de av våre pasienter med alder 18-65 som er definert som høyrisiko-pasienter, og som skal vaksineres samtidig med aldersgruppen 65-75. For mer informasjon om vaksinering i regi av Lillehammer kommune, se her.

Telefonnummeret til kommunens vaksinetelefon er 911 50 112.

For mer informasjon fra Folkehelseinstituttet, se her.

Vi anbefaler alle våre pasienter å logge inn på helsenorge.no for å sjekke at registrert mobilnummer og e-postadresse er riktig, da kommunen bruker disse i sin kommunikasjon.

 

Dr. Frode Oosterling slutter

1. desember 2020 kl. 13:18

Frode Oosterling har sagt opp fastlegehjemmelen på Svingen legesenter, og har sin siste arbeidsdag 30. desember. Vikar Bente Bilben overtar ansvaret for fastlegelista fram til ny lege har overtatt fastlegehjemmelen, innen 1. juni 2021. Pasientene på Oosterlings liste trenger ikke foreta seg noe, de vil automatisk bli overført til den nye legen. Grunnen til at Oosterling slutter er at han fra 1. januar er ansatt ved det nyopprettede ALIS-kontor Øst på Hamar, som skal hjelpe kommunene i regionen vår med rekruttering og spesialisering av nye fastleger. De som er interessert kan lese mer om den nye stillingen her.

Influensavaksinen er kommet

20. oktober 2020 kl. 18:39

Influensavaksinen er nå kommet. Den er forbeholdt de av våre pasienter som er over 65 år gamle, og/eller har alvorlige, kroniske sykdommer. Se mer om hvem som er i målgruppen her.

Ring oss eller bestill time her på hjemmesiden eller i Helserespons-appen. Vaksinen er gratis for de som har frikort, for dem uten frikort koster den 50 kroner.

Vaksine mot pneumokokker

11. mai 2020 kl. 14:15

Vaksine mot pneumokokker er nå igjen tilgjengelig. Vaksinen heter Pneumovax, og fås på resept om du er i målgruppen: 

 • Alle personer over 65 år  (hvert 10 år). 
 • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen anbefales også ved flere kroniske sykdommer som hjerte- og lungesykdom og diabetes mm. 

Ta kontakt for resept og avtale om vaksinering på laboratoriet.

Vi har åpent!

21. mars 2020 kl. 15:41

Ta kontakt om du føler deg syk! Vi tilbyr konsultasjon på video og telefon, og er det nødvendlig med legeundersøkelse kan du komme til kontoret. Men ring oss først, så avklarer vi hvordan vi gjør det. For å redusere smitterisiko undersøkes pasienter med luftveissymptomer på eget rom på ettermiddagen, og er ikke innom venterommet. 

Smitteverntiltak ved luftveisplager

11. mars 2020 kl. 20:02

Siden det nå er registrert koronasmitte i Lillehammer, har vi satt i verk smitteverntiltak ved luftveissymptomer. Dette for å beskytte andre pasienter på venterommet. Det er også viktig å unngå at vi som helsepersonell blir smitta og satt i karantene.

Har du luftveissymptomer er det viktig at du ikke møter opp direkte, men tar kontakt via sms eller telefon først.

 • Kan problemet vurderes via telefon, gjør vi det.
 • Må du komme inn for undersøkelse, skal du ikke innom venterommet, Vi vil informere deg på telefonen om hvordan vi gjør det.
 • Defineres du som mistenkt tilfelle, kontakter vi kommunen for å organisere prøvetaking. 

Har du time til kontroll, men har fått luftveissymptomer vil vi også at du ringer oss på forhånd.

Vaksine mot pneumokokker

10. mars 2020 kl. 13:47

Folkehelseinstituttet har anbefalinger om at personer i risikogrupper skal ha pneumokokkvaksine (mot en bakterie som blant annet kan gi lungebetennelse) hvert 10.år. Disse anbefalingene gjelder uavhengig av koronavirussituasjonen, men personer i risikogrupper rådes til å påse at de har oppdatert disse vaksinasjonene. Det er knapphet av vaksine mot pneumokokker, og disse vil bli prioritert til dem som har høyest risiko. Det er viktig å understreke at disse vaksinene ikke vil kunne hindre infeksjon med koronavirus.

Vaksinasjon av friske eldre over 65 år kan utsettes til det er bedre tilgang på Pneumovax. Det er ingen anbefaling om pneumokokkvaksinasjon til friske personer under 65 år utenom de som omfattes av barnevaksinasjonsprogrammet. Rutinemessig revaksinering etter 10 år kan også utsettes til det er bedre tilgang på Pneumovax.

De som vil bli prioritert er følgende pasientgrupper: 

 • Hivinfeksjon / AIDS
 • Stamcelletransplantasjon
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • B-cellesvikt
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
 • Organtransplantasjon

Les om dette hos Folkehelseinstituttet.

 

Koronavirus

2. mars 2020 kl. 08:27

 • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen  for koronasmitte på 815 55 015.
 • Dersom du tror du er smittet, kontakt oss på telefon 61057900. Du kan også sende sms til 2097, kodeord SVINGEN, så navn, fødselsdato og hva det gjelder.
 • Utenfor vår kontortid (8-15) ringer du legevakt på 116117.
 • Lillehammer kommunes informasjonsside finner du her.

 

 

Automatiske strømmålere

14. mars 2018 kl. 19:39

Vi lager ikke legeerklæringer i forbindelse med innføring av automatiske strømmålere, siden de ikke representerer noen helsefare. Se utfyllende info fra helsedirektoratet.

Meldinger med sensitivt innhold

20. februar 2018 kl. 12:53

Fra og med 20.02.2018 vil vi begynne å sende ut meldinger med sensitivt innhold på sikkerhetsnivå 4. Det betyr at du som pasient må logge deg på med Bank ID på mobil eller tilsvarende for å kunne lese meldingen. Dette vil gjelde meldinger med resultater av blodprøver, bildeundersøkelser og lignende. Meldinger med ikke sensitivt innhold som f.eks. timebestillinger vil fortsatt bli sendt ut per SMS.

Timebestilling på nett.

19. februar 2016 kl. 13:03

Fra 1. mars kan du som har fastlege på Svingen legesenter bestille time direkte, se øverst på denne siden. Denne ordningen skal kun brukes for ting som ikke haster, ved behov for rask hjelp må du fortsatt ringe oss på 61057900.