Slik bestiller du


Hvordan bestille time?

Det er mange som ønsker å nå oss og det kan ta litt tid å komme igjennom. Om du vil gjøre det enkelt og spare tid kan du benytte vårt SMS køfrisystem. Da skriver du SVINGEN navnet ditt fødselsdatoen din og grad av hast og sender meldingen til 2097. En slik melding kan se slik ut: SVINGEN Ola Hansen 0405190 ønsker time pga vond skulder gjerne i neste uke. 


Avbestille time, eller endre timeavtale

Ring oss eller send SVINGEN navnet ditt og fødselsdato med avbestillingen eller ønsket om endring av time til 2097. Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet.


Hvordan bestille resepter på faste medisiner?

Om du vil gjøre det enkelt og spare tid kan du benytte vårt SMS køfrisystem. Da skriver du SVINGEN navnet ditt fødselsdatoen din og hvilke medisiner det gjelder og sender meldingen til 2097. En slik melding kan se slik ut: SVINGEN Ola Hansen 0405190 ønsker å fornye alle blåresepter. Du kan sende meldingen når som helst på døgnet.
NB: Gjelder kun medisiner vi har registrert som faste.


Sykmelding

Det kreves vurdering av lege for å bli sykmeldt. Sykmelding pr telefon skjer derfor unntaksvis, og kun ved forlengelser, aldri ved første gangs sykmelding.


Blodprøver

Alle blodprøver skal rekvireres av lege.
Dersom ikke noe annet er avtalt gir legen tilbakemelding om prøvesvarene, enten ved brev, SMS eller telefon. Sekretærene kan ikke opplyse om prøvesvar pr telefon.


Telefontilgjengelighet

Når du ringer 61 05 79 00 kommer du til vårt sentralbord. Ved venting på linja pga. stor trafikk holder det rede på hvem som har ventet lengst. Når du får svar kan ofte helsesekretærene være behjelpelige med mange problemstillinger. Legene ønsker dessuten en kort orientering fra deg om hvorfor du kontakter oss. Dette gjør vår prioritering lettere i forhold til hvor raskt du trenger hjelp. Alle som arbeider her er underlagt samme, strenge taushetsplikt.

Alle nyoppståtte helseplager du trenger hjelp til krever legetime, for at vi kan gjøre en best mulig vurdering. Videokonsultasjoner er ofte nyttige, men først og fremst i oppfølging av kjente problemstillinger. Telefonkonsultasjoner gjøres kun unntaksvis.


Vaksinering

Vi gjennomfører hver høst influensavaksinering av de av våre pasienter som tilhører målgruppen kronisk syke, bl.a. hjerte-karsyke, lungesyke, diabetikere, nyresyke med flere). 
Reisevaksinering utføres på helsestasjonen, ikke hos oss.


Bruk Helserespons app

Normalt to meldinger: bekreftelse og timeavtale.

HelseRespons Appen på App Store HelseRespons appen på Google Play

Bestill time via SMS:

Send til 2097:

SVINGEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

F.eks: SVINGEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer